Biuro Rachunkowe Bolesława Bydlińska działa od 1992 roku na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Nowej Soli pod numerem 2879.

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych i badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2281.
Działalność biura objęta jest ubezpieczeniem OC.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i spółek prawa handlowego z kapitałem polskim i zagranicznym