Orientacyjne ceny netto za 1 miesiąc:

- księga rachunkowa od 500 zł,
- księga przychodów i rozchodów od 150 zł,
- ryczałt ewidencjonowany od 100 zł,
- kadry i płace od 25 zł za 1 pracownika.