Bolesława Bydlińska – biegły rewident - wpisana do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 399,

Alicja Bydlińska-Wojna – świadectwo kwalifikacyjne MF nr 32562/02 potwierdzające kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

Agnieszka Błatkowska - świadectwo kwalifikacyjne MF nr 22782/01 potwierdzające kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych