Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i spółek prawa handlowego z kapitałem polskim i zagranicznym.

Świadczymy usługi w zakresie:
- badania sprawozdań finansowych,
- prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
- prowadzenia ryczałtów ewidencjonowanych,
- prowadzenia kadr i płac.